Cần Thơ Smart App DownloadViettel Information And Communications Technology Solutions Center

Cần Thơ Smart App Download

Ứng dụng Cần Thơ Smart là sự kết hợp giữa việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp,.. gửi phản ánh về hành vi vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền cũng như cho các cơ quan chức năng nhanh chóng trong việc quản lý , theo dõi, xử lý phản ánh.
- Các chức năng ứng dụng:
+ Gửi phản ánh
+ Đăng ký, và quản lý tài khoản
+ Xử lý phản ánh
+ Quản lý cảnh báo
+ Xem thông kê.
+ Xử lý công việc
+ Trao đổi tương tác

Cần Thơ Smart App User Reviews & Comments

Free International Money Transfer 💸Enjoy high maximum transfers into more than 20 currencies while saving up to 90% over local banks! The cheap, fast way to send money abroad. Free transfer up to 500 USD!AdvertorialVersion: 1.0.1

Payoneer 💰Payoneer is an online payment platform that lets you transfer money from any corner of the world! A best and must have payment service for every blogger, traveler, freelancer, affiliate marketer, consultant, virtual assistant, business person, online sellers, and receivers. Earn $25 for free by joining Payoneer. Sign Up Now!AdvertorialVersion: 1.0.1

Cần Thơ Smart (Version: 1.0.1) App Screenshots
  • Cần Thơ Smart iphone screenshot 1
  • Cần Thơ Smart iphone screenshot 2
  • Cần Thơ Smart iphone screenshot 3
  • Cần Thơ Smart iphone screenshot 4
  • Cần Thơ Smart iphone screenshot 5
More Information about: Cần Thơ Smart
App Name:
Cần Thơ Smart
Developer:
Viettel Information And Communications Technology Solutions Center
Language:
EN
Genre:
Business
Size:
182.161.408 BYTES
Bundle Id:
vn.com.pattcantho-vt.app
Relase Date:
2021-07-24
Last Update:
2021-07-26
Make it happen!
Cần Thơ Smart 1.0.1 Update

Version 1.0.1 (2021-07-26): Phiên bản cập nhật 1.0.1: - Sửa chữa lỗi khi nhấn vào camera - Nâng cao hiệu năng ứng dụng.

Version 1.0 (2021-07-24): .