Hero Sakrika - Smart Ninja 3D App DownloadDang Thanh Vu

Hero Sakrika - Smart Ninja 3D App Download

[Adventure game Smart Ninja 3D - Hero Sakrika]

The world is being eroded by a dark force. The king calls on the warriors to save the world, and the princess Maiya who is imprisoned in a secret cellar.

Righteous warrior Sakrika enters the dungeon alone and begins a life-and-death war with demons to save the world, rescue the beautiful princess.

Sakrika's mission is to find eight pieces of the chart and the key to open the iron door to the cellar - where the princess is kept.

Use the virtual joystick to control the character to walk, find the map and the key to unlock the iron door, find the boss and finally destroy it and save Princess Maiya.

*Note, after finding the 4th map, a map of the whole city will appear and guide you to the remaining maps, the key and lead the way to the iron door.

Have nice day!

[Vietnamese]
[Game phiêu lưu hành động Smart Ninja 3D -Anh hùng Sakrika ]

Thế giới đang bị xói mòn bởi một thế lực đen tối. Quốc Vương kêu gọi các chiến binh hãy cứu lấy thế giới, cứu lấy nàng công chúa Maiya đang bị giam giữ tại một căn hầm bí mật.

Chàng chiến binh chính nghĩa Sakrika một mình bước vào ngục tối và bắt đầu cuộc chiến sinh tử với lũ quỷ để giải cứu thế giới, giải cứu nàng công chúa xinh đẹp.

Sứ mệnh của chàng Sakrika là phải tìm được 8 mảnh bản đồ và chiếc chìa khóa mở cánh cửa sắt vào căn hầm - nơi nàng công chúa bị giam giữ.

Bạn hãy sử dụng phím điều khiển ảo để điều khiển nhân vật bước đi, tìm bản đồ và chìa khóa mở cửa sắt và cứu nàng công chúa Maiya.

* Lưu ý, sau khi tìm được 4 tấm bản đồ đầu tiên, 1 tấm bản đồ toàn thành phố sẽ xuất hiện và dẫn đường cho bạn đến các tấm bản đồ còn lại với chiếc chìa khóa và dẫn đường đi đến cánh cửa sắt.

Hero Sakrika - Smart Ninja 3D App User Reviews & Comments

Free International Money Transfer 💸Enjoy high maximum transfers into more than 20 currencies while saving up to 90% over local banks! The cheap, fast way to send money abroad. Free transfer up to 500 USD!AdvertorialVersion: 1.0

Hero Sakrika - Smart Ninja 3D (Version: 1.0) App Screenshots
  • Hero Sakrika - Smart Ninja 3D iphone screenshot 1
  • Hero Sakrika - Smart Ninja 3D iphone screenshot 2
  • Hero Sakrika - Smart Ninja 3D iphone screenshot 3
  • Hero Sakrika - Smart Ninja 3D iphone screenshot 4
  • Hero Sakrika - Smart Ninja 3D iphone screenshot 5
More Information about: Hero Sakrika - Smart Ninja 3D
App Name:
Hero Sakrika - Smart Ninja 3D
Developer:
Dang Thanh Vu
Language:
EN
Genre:
Adventure, Entertainment, Action
Size:
208.121.856 BYTES
Bundle Id:
com.khoappvn.smartninja3d
Relase Date:
2021-06-12
Last Update:
2021-06-12
Make it happen!
Hero Sakrika - Smart Ninja 3D 1.0 Update

The new version of the Hero Sakrika - Smart Ninja 3D app has not been released yet!